δυναμοσύνολο

Μεταφράσεις

δυναμοσύνολο

power set
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close