δυνητικός

Μεταφράσεις

δυνητικός

eventuell, potenziell

δυνητικός

potential
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close