δυσανάλογος

Μεταφράσεις

δυσανάλογος

(ðisa'naloɣos)

δυσανάλογη

(ðisa'naloʝi) θηλυκό

δυσανάλογο

disproportionaldesproporcionado不成比例disproportionnéeonevenredige不成比例sproporzionatodesproporcionada (ðisa'naloɣo) ουδέτερο
επίθετο
υπερβολικός δυσανάλογη αντίδραση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close