δυσαρμονία

Μεταφράσεις

δυσαρμονία

(ðisarmo'nia)
ουσιαστικό θηλυκό
η έλλειψη αρμονίας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close