δυσκολοχώνευτος

Μεταφράσεις

δυσκολοχώνευτος

indigestible
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close