δυσλειτουργικός

Μεταφράσεις

δυσλειτουργικός

dysfunctional
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close