δυσννόητος

Μεταφράσεις

δυσννόητος

abstruse
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close