δυσνοήτος

Μεταφράσεις

δυσνοήτος

impregnable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close