δυσπιστία

Μεταφράσεις

δυσπιστία

disbelief, incredulity, distrust, mistrustincrédulité, méfianceMisstrauendesconfianzadesconfiançawantrouwen불신不信任nieufnośćmistillidmisstro不信任 (ðispi'stia)
ουσιαστικό θηλυκό
επιφυλακτικότητα, χωρίς να πιστεύω ακούω κπ με δυσπιστία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close