δυσφημίζω

Μεταφράσεις

δυσφημίζω

(ðisfi'mizo)

δυσφημώ

(ðisfi'mo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω αρνητικά σχόλια για κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close