δυσχερής

Μεταφράσεις

δυσχερής

صَعْب

δυσχερής

těžký

δυσχερής

svær

δυσχερής

schwierig

δυσχερής

hard

δυσχερής

difícil

δυσχερής

vaikea

δυσχερής

dur

δυσχερής

težak

δυσχερής

difficile

δυσχερής

困難な

δυσχερής

어려운

δυσχερής

moeilijk

δυσχερής

vanskelig

δυσχερής

trudny

δυσχερής

difícil

δυσχερής

сложный

δυσχερής

svår

δυσχερής

ยาก

δυσχερής

zor

δυσχερής

khó khăn

δυσχερής

困难的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close