δυφίο

Μεταφράσεις

δυφίο

bit, binary digit

δυφίο

bit, chiffre binaire
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close