δυϊκός

Μεταφράσεις

δυϊκός

dual
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close