δωδεκάδα

Μεταφράσεις

δωδεκάδα

dozenDozenдюжина12tucetdocenaโหลdúziaダースdouzaine (ðoðe'kaða)
ουσιαστικό θηλυκό
σύνολο από δώδεκα ομοειδή αντικείμενα μια δωδεκάδα αυγά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close