δωδεκάωρος

(προωθήθηκε από δωδεκάωρη)
Μεταφράσεις

δωδεκάωρος

(ðοðe'kaoros)

δωδεκάωρη

(ðοðe'kaori)

δωδεκάωρο

(ðοðe'kaoro)
επίθετο
που διαρκεί δώδεκα ώρες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close