δωδεκάωρο

Μεταφράσεις

δωδεκάωρο


ουσιαστικό ουδέτερο
δώδεκα ώρες
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close