δωδεκαδάκτυλο

Μεταφράσεις

δωδεκαδάκτυλο

duodenum

δωδεκαδάκτυλο

duodénum
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close