δωδεκαριά

Μεταφράσεις

δωδεκαριά

(ðoðekar'ja)
ουσιαστικό θηλυκό
περίπου δώδεκα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close