δωμάτιο προσωπικού

Μεταφράσεις

δωμάτιο προσωπικού

غُرْفَةُ العَامِلِيـن

δωμάτιο προσωπικού

sborovna

δωμάτιο προσωπικού

personalerum

δωμάτιο προσωπικού

Lehrerzimmer

δωμάτιο προσωπικού

staffroom

δωμάτιο προσωπικού

sala de personal, sala de profesores

δωμάτιο προσωπικού

henkilökunnan huone

δωμάτιο προσωπικού

salle du personnel

δωμάτιο προσωπικού

prostorije za osoblje

δωμάτιο προσωπικού

sala professori

δωμάτιο προσωπικού

職員室

δωμάτιο προσωπικού

직원실

δωμάτιο προσωπικού

leraarskamer

δωμάτιο προσωπικού

personalrom

δωμάτιο προσωπικού

pokój dla personelu

δωμάτιο προσωπικού

sala dos funcionários

δωμάτιο προσωπικού

комната персонала

δωμάτιο προσωπικού

personalrum

δωμάτιο προσωπικού

ห้องสำหรับคณะผู้ทำงาน

δωμάτιο προσωπικού

personel odası

δωμάτιο προσωπικού

phòng nhân viên

δωμάτιο προσωπικού

职员休息室
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close