δωρεά

Μεταφράσεις

δωρεά

donation, gift, charitydonationdonazionedonatie捐贈doaçãodarovánídonacióndonationдарениепожертвованиеSpendeتبرعdonation捐赠기부darowiznylahjoitus (ðore'a)
ουσιαστικό θηλυκό
προσφορά χωρίς αναμονή κέρδους κάνω δωρεά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close