δωροδοκώ

Μεταφράσεις

δωροδοκώ

يَرشو

δωροδοκώ

podplatit

δωροδοκώ

bestikke

δωροδοκώ

bestechen

δωροδοκώ

bribe

δωροδοκώ

sobornar

δωροδοκώ

lahjoa

δωροδοκώ

corrompre

δωροδοκώ

podmititi

δωροδοκώ

corrompere

δωροδοκώ

賄賂を使う

δωροδοκώ

뇌물을 주다

δωροδοκώ

omkopen

δωροδοκώ

bestikke

δωροδοκώ

przekupić

δωροδοκώ

subornar

δωροδοκώ

подкупать

δωροδοκώ

muta

δωροδοκώ

ให้สินบน

δωροδοκώ

rüşvet vermek

δωροδοκώ

hối lộ

δωροδοκώ

贿赂
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close