δόγμα

Μεταφράσεις

δόγμα

dogmebelief, creed, doctrine, tenetдоктрина教義dottrinadoktrínaالعقيدة교리LehredoutrinaDoktrynadoctrinaдоктрина ('ðoɣma)
ουσιαστικό ουδέτερο
βασικές θρησκευτικές αρχές
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close