δύο χιλιάδες

Μεταφράσεις

δύο χιλιάδες

two thousand
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close