δύσκολα

Μεταφράσεις

δύσκολα

poussivement ('ðiskola)
επίρρημα
που γίνεται με δυσκολία Τα βγάζω δύσκολα πέρα.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close