δύσμορφος

Μεταφράσεις

δύσμορφος

malformed
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close