δύστηκτος

Μεταφράσεις

δύστηκτος

тугоплавкий
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close