είκοσι ένα

Μεταφράσεις

είκοσι ένα

twenty-one

είκοσι ένα

veintiuno

είκοσι ένα

vingt et un

είκοσι ένα

ventuno
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close