είκοσι δύο

Μεταφράσεις

είκοσι δύο

twenty-two

είκοσι δύο

vingt-deux

είκοσι δύο

ventidue
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close