είναι

Μεταφράσεις

είναι

are ('ine)
ρήμα απρόσωπο (ρήμα)
Τι συμβαίνει;
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close