εβδομήντα

Μεταφράσεις

εβδομήντα

(evðo'minda)
επίθετο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
δηλώνει ποσότητα

εβδομήντα

siebzigseventysepdekseitsekümmendsoixante-dix, septantesettanta七十septuagintazeventigsiedemdziesiątсемьдесятسَبْعُونsedmdesáthalvfjerdssetentaseitsemänkymmentäsedamdeset70syttisetentasjuttioเจ็ดสิบyetmişbảy mươi七十שבעים
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
αριθμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close