εγγόνι

Μεταφράσεις

εγγόνι

petit-enfantgrandchildحَفيدvnoučebarnebarnEnkelkindnietolapsenlapsiunučenipote손주kleinkindbarnebarnwnuknetoвнукbarnbarnหลานtoruncháu孙子 (e'ŋgoni)
ουσιαστικό ουδέτερο
ο εγγονός ή η εγγονή κάποιου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close