εγγύς

Μεταφράσεις

εγγύς

near

εγγύς

proche
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close