εγείρομαι

Μεταφράσεις

εγείρομαι

arise
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close