εγκάρσια

Μεταφράσεις

εγκάρσια

abeam, athwart
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close