εγκάρσιος

Μεταφράσεις

εγκάρσιος

transverse
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close