εγκατάσταση

Μεταφράσεις

εγκατάσταση

installationInstallation安装התקנה安裝instalaciónالتثبيتinstallationasennusinstallatieインストールinstalaceinstallationинсталацияinstalação설치installation (eŋga'tastasi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. τοποθέτηση ηλεκτρική εγκατάσταση
2. μόνιμη διαμονή εγκατάσταση σε ένα μέρος
3. δημιουργία οικοδομήματος με συγκεκριμένη λειτουργία εγκατάσταση αεροδρομίου
4. πληροφορική τοποθέτηση προγράμματος σε υπολογιστή εγκατάσταση προγράμματος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close