εγκαταλείπω

Μεταφράσεις

εγκαταλείπω

abandon, give up, renounceabandonner, quitter, abdiquer, délaisser, livrerabandonaabandonar, renunciar aيُقْلِعُ عَن, يَهْجُرُpřestat, zanechatgive op, opgiveaufgeben, verlassenhylätä, luovuttaanapustiti, odustatiabbandonare, rinunciareやめる, 見捨てる포기하다in de steek laten, opgevenforlate, gi oppporzucić, zaniechaćabandonar, desistirоставлять, прекращатьge upp, övergeยกเลิก, ละทิ้งterk etmek, vazgeçmektừ bỏ放弃, 退出צא退出 (eŋgata'lipo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. παρατάω κπ ή κτ εγκαταλείπω την οικογένειά μου
2. χάνω το ενδιαφέρον μου για κτ εγκαταλείπω τα ενδιαφέροντά μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close