εγκαταλειμένος

Μεταφράσεις

εγκαταλειμένος

resigned
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close