εγκαταλειμμένος

Μεταφράσεις

εγκαταλειμμένος

abandon

εγκαταλειμμένος

derelict
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close