εγκλείω

Αναζητήσεις σχετικές με εγκλείω: ευλάβεια
Μεταφράσεις

εγκλείω

encapsulate, enshrine
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close