εγκλιμάτιση

Μεταφράσεις

εγκλιμάτιση

акклиматизация
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close