εγκλιματίζομαι

Μεταφράσεις

εγκλιματίζομαι

s'acclimater

εγκλιματίζομαι

acclimate, acclimatize
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close