εγκλιτική

Μεταφράσεις

εγκλιτική

энклитика
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close