εγκλιτικός

Μεταφράσεις

εγκλιτικός

enclitique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close