εγκλωβίζω

Μεταφράσεις

εγκλωβίζω

encage, trap
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close