εγκρατής

Μεταφράσεις

εγκρατής

abstemious, temperate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close