εγκυρότητα

Μεταφράσεις

εγκυρότητα

validity
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close