εγκώμιο

Μεταφράσεις

εγκώμιο

laudation, praiselovprisningEulogyהספדelogioelogio (eŋ'gomio)
ουσιαστικό ουδέτερο
έπαινος με λόγια θαυμασμού πλέκω το εγκώμιο κάποιου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close