εγχάραξη

Μεταφράσεις

εγχάραξη

engraving, inscription
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close