εγχείρημα

Μεταφράσεις

εγχείρημα

undertaking
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close